Din professionella samtalspartner

Med vänlighet, respekt och empati

Jag utför samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi. Samtal där vi tillsammans utgår från och fokuserar på dina behov och dina individuella mål med behandlingen. Jag strävar alltid mot professionella samtal med empati och förståelse för din problematik. När du som klient träffar mig är det viktigt att du är nöjd och får förtroende för mig som samtalsterapeut och tillgänglighet

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan vara det stöd du behöver för att hantera situationen du befinner dig i och kan vara till hjälp när du behöver orientera dig i ditt liv.

Parterapi

Parterapi fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter inom ett förhållande.
Ni får hjälp med att lära er nya strategier för att förändra reaktioner och att hantera de känslor som uppstår på grund av problem i er relation.

Familjestöd

Som förälder kan de flesta hamna i situationer och dilemman där det är svårt att veta hur man bör agera.

Jag hjälper även dig/er med stöd och strategier vid seperation utifrån barnens bästa.

KBT Online

Nu kan du få KBT behandling via videosamtal över internet. Oavsett var du bor eller om du har svårt att få tiden att räcka till så kan detta alterantiv vara något för dig.

benifits_img

Samtalsterapi med inriktning Kognitiv beteendeterapi

Jag är utbildad socionom med socionomexamen från Mittuniversitetet-2013. Har även steg-1 utbildning inom KBT samt parterapi IBCT. För mig är det viktigt att vidareutbilda mig för att få mer kompetens och ge möjligheter till att ge klienten rätt verktyg för att kunna förändra och förbättra sin livssituation. Har till stor del arbetat inom socialtjänst och har mångårig erfarenhet av samtal med klienter med olika svårigheter i livet som kräver ett empatiskt och professionellt bemötande. Förståelse för andra människor och bemötandet är avgörande för att nå människor i svåra situationer.

För att kvalitetssäkra min terapi samt för klientens trygghet har jag regelbunden handledning med Katarina Angermund som är legitimerad psykoterapeut.

Marie-Louise

Vad kan jag hjälpa dig med?

Referenser

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig